Filtracja paliw lotniczych

Bezpieczeństwo lotów zależy w bezpośredni sposób od zastosowanego paliwa. W procesie dostaw paliwa z rafinerii do samolotu, tylko wysoka jakość stosowanych komponentów gwarantuje bezpieczeństwo na odpowiednio wysokim poziomie. Dlatego dostarczamy tylko sprawdzone i zaawansowane technologicznie produkty ograniczając w ten sposób ryzyko związane z lataniem do niezbędnego minimum. Mówiąc o czystym paliwie lotniczym mamy na myśli takie, które pozbawione jest zanieczyszczeń takich jak: woda, cząsteczki stałe (np. rdza, brud), mikroorganizmy, substancje powierzchniowo czynne (surfaktanty), oraz jest bezbarwne i klarowne.


PRAWIDŁOWY PROCES FILTRACJI PALIW LOTNICZYCH POWINIEN ZACHODZIĆ NA KAŻDYM PUNKCIE W ŁAŃCUCHU DOSTAW PALIWA OD RAFINERII DO SAMOLOTU. PONIŻSZY SCHEMAT PRZEDSTAWIA REKOMENDOWANE PRZEZ IE ROZWIĄZANIE LOKOWANIA POSZCZEGÓLNYCH FILTRÓW.

schemat