Jakość paliwa w wysokociśnieniowych układach wtryskowych wpływa na ich trwałość i charakterystykę pracy. Ich obecna, zaawansowana konstrukcja oraz wymogi ochrony środowiska wymagają coraz wyższej jakości. Usuwanie zanieczyszczeń stałych i separowanie wody z paliwa to nasza specjalizacja. Dodatkowo odgrzewamy paliwo przy niskich temperaturach zapobiegające wytrącaniu się parafiny.