Polityka prywatności 2022-06-06T13:02:38+02:00

Polityka prywatności

i wykorzystywania plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

i wykorzystywanie plików cookies

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych jest firma KATPOL Sp. z.o.o. z siedzibą w Lubinie, ul. Towarowa 5, tel. 76 746 17 00, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000011273, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP : 692-20-97-502, REGON: 390628012.

1.2. Polityka prywatności została opracowana w oparciu o wymagania zawarte w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119. Str. 1/.
 • Ustawie z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz……/.

1.3. Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz użytkowników proporcjonalnie i adekwatnie do ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności.

1.4. Wszelkie uwagi, pytania i wnioski w zakresie danych osobowych prosimy kierować na adres: katpol@katpol.com

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. KATPOL Sp. z.o.o. przetwarza dane osobowe w zakresie zawieranych umów sprzedaży, dostawy produktów, realizacji działań serwisowych i marketingowych oraz procesu rekrutacji.

2.2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • Spełnienia zobowiązań wynikających z umowy,
 • Potwierdzenia zamówienia,
 • Obsługi płatności,
 • Dostaw zamówionych produktów (również przekazując dane kontaktowe i adres firmom spedycyjnym w celu realizacji dostawy),
 • Świadczenia usług – udostępniając dane serwisowi wewnętrznemu i zewnętrznym technikom serwisowym,
 • Przygotowania oferty, prowadzenia ewidencji serwisowej, planowania i koordynowania akcji serwisowych, sprzedaży – zapisywanie danych w systemie firmy KATPOL,
 • Przekazywania istotnych informacji o zmianach i aktualizacjach produktowych, cenowych i biznesowych,
 • Przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
 • Dane są przetwarzane tylko tak długo, ile jest to potrzebne na realizację umowy i wygaśnięcia roszczeń z niej wynikających,
 • Przechowujemy dane osobowe użytkownika na czas archiwizowania dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiązków podatkowych i rachunkowych,
 • Dochodzenia z roszczeń wynikających z umowy,
 • W ograniczonych w czasie celach statystycznych,
 • Przez okres trwania procesu rekrutacji.
 1. PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Właściciel danych osobowych, w każdym momencie, ma prawo na wycofanie swojej zgody do przetwarzania danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, pełniej informacji na temat przetwarzania danych oraz na przeniesienie swoich danych osobowych.

 1. GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH
  Zgodnie z praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Powoduje to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach, które nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony naszego serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Celem zapewnienia najwyższej jakości serwisu, dokonujemy analizy plików z logami w celu określenia czy struktura strony nie zawiera błędów, jakie podstrony przeglądane są najczęściej itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na ich podstawie mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze zestawienia w postaci statystyk nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Dane osobowe przekazywane przez Państwa za pomocą formularzy elektronicznych są przechowywane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 1. MECHANIZM COOKIES
  Serwis stosuje tzw. cookies tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
 • zmiany wyglądu lub wersji strony, umożliwiając wyświetlenie strony dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb (np. pod względem wielkość czcionki, układu, kolorów);
 • przechowywania danych sesyjnych (po zalogowaniu, dzięki czemu nie muszą Państwo na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Plik ten wygasa po zakończeniu sesji);
 • prezentowania reklam lub prowadzenia kampanii marketingowych.

Cookies używają też serwisy, do których odwołuje się nasz serwis prezentując np. multimedia. Mogą to być w szczególności cookies zapewniające możliwość logowanie się lub służące dostarczaniu reklam odpowiadających Państwa upodobaniom.

 1. ZMIANA USTAWIEN COOKIES
  Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia przeglądarki internetowej mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczne umieszczenie plików cookies w urządzeniu końcowym, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu końcowym.Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies możliwa jest poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej:
 • w przeglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Mozilla Firefox
 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Safari
 • w przeglądarce Opera

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym będziemy przechowywać informacje w Państwa urządzeniach końcowych i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu.

 1. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Serwis zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam obowiązującą. Niniejsza polityka plików cookies dotyczy jedynie naszego serwisu.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności może w każdym momencie zostać zmieniona przez administratora portalu. Administrator portalu nie jest zobowiązany do poinformowaniu u o zmianie. Polityka prywatności w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronie.